Vlečky MCMS

Dvojnápravový pevný poľnohospodársky príves
Popis Poľnohospodársky nákladný príves je stroj používaný na prepravu voľne loženého nákladu a sk..
 
Poľnohospodársky dvojnápravový sklápací príves
  Popis Poľnohospodársky nákladný príves je stroj používaný na prepravu voľne loženého ná..
 
Poľnohospodársky jednonápravový sklápací príves
Popis Poľnohospodársky nákladný príves je stroj používaný na prepravu voľne loženého nákladu a sk..
 
Poľnohospodársky tandemový sklápač
Popis Poľnohospodársky nákladný príves je stroj používaný na prepravu voľne loženého nákladu a sk..
 
Sadový príves
Popis Príves bol navrhnutý pre prácu s poľnohospodárskymi traktormi triedy 0,6T a vyššie. Je..
 
Vykladací príves
Popis Príves je stroj namontovaný na trojbodovom  závesnom systéme (TUZ), určený n..