Zametacie kefy

Firma Pronar má vo svojej ponuke nesené, ale aj ťahané zametacie kefy. Nesené kefy je možné pripojiť čelne pred traktor, ako aj dozadu za traktor. Samotná kefa sa vyrába v troch vyhotoveniach - štandardné polypropylénové štetiny, štetiny prekládané navinutým drátom, alebo pre zvlášť znečistené plochy kovové prevedenie kefy. Pozberaný materiál je zhrňovaný do hydraulicky sklopného zásobníka. Zametacie kefy majú možnosť prídavných postranných kartáčov pre vymetanie obrubníkov a kropenia zásobníkom vody.
Ťahaná verzia zametacej kefy sa vyznačuje podtlakovým zberom do hydraulicky sklopného zásobníka. Je určený na cestné komunikácie a na väčšie spevnené plochy, či sklady. Ovládanie kefy je pomocou ovládacieho panela z vnútra kabíny traktora.
Zametacia kefa Pronar ZM-1600
Nesená zametacia kefa na kolieskach Pronar Agata ZM-1600 je určená na udržiavanie čistoty chodníkov,..
 
Zametacia kefa Pronar ZM-2000
Nesená zametacia kefa na kolieskach Pronar Agata ZM-2000 je určená na udržiavanie čistoty chodníkov,..
 
Ťahaná zametacia kefa Pronar ZMC 2.0
Ťahaná verzia zametacej kefy Pronar ZMC 2.0 sa vyznačuje podtlakovým zberom do hydraulicky sklopného..
 
Ťahaná zametacia kefa Pronar ZMC 3.0
Ťahaná verzia zametacej kefy Pronar ZMC 3.0j e určená na silne znečistené cestné komunikácie, parkov..