KIOTI

Komunálne traktory Kioti se radia medzi profesionálne stroje.
Medzi hlavné výhody traktorov Kioti patrí vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba, ľahká
intuitívna obsluha a priaznivý pomer ceny a výkonu. Traktory Kioti nachádzajú
uplatnenie najmä v oblasti komunálnej sféry, pri údržbe trávnatých plôch (napr. parky,
golfové ihriská atď.), zakladanie trávníkov, pri záhradníckej, sadovníckej a vinárskej
činnosti, alebo ľahkých lesných prácach, atď.