Ceny setov 
 Náves T15 + ruka Country 330 + kliešte 0,08m2 + hydr. agregát Honda 5,5 HP   6 990 €      
 Náves T30 + ruka Country 380 + kliešte 0,12m2   7 150 €
 Náves T30 + ruka Country 470 + kliešte 0,12m2   8 125 €
 Náves T50 + ruka Country 480 + kliešte 0,12m2   9 125 €
 Náves T50 + ruka Country 390 + kliešte 0,12m2   8 225 €

Uvedené ceny sú bez DPH.
Ceny sú bez hydraulických hadíc.Technické špecifikácie:

Náves T15 + ruka Country 330:
Sila traktora od 20 HP       
Dľžka hydraulického ramena 3,3 m
Zdvíhacia sila na 3,3 m 310 kg
Zdvíhacia sila na 1,6 m 420 kg
Otočné valce 2   
Drapák 0,08 m2
Pracovný tlak 175 bar
Hydraulický rozvádzač 5/7 XY
Polomer otáčania 330o
Typy podporných nôh FD/A
Maximálne zaťaženie 1500 kg
Váha hydraulickej ruky 170 kg
Váha prívesu 160 kg


Náves T30 + ruka Country 380:
Sila traktora 20 - 40 HP
Dľžka hydraulického ramena 3,8 m
Zdvíhacia sila na 3,8 m 510 kg
Zdvíhacia sila na 2 m 670 kg
Otočné valce                        4
Drapák 0,12 m2
Pracovný tlak 175 bar
Hydraulický rozvádzač 6/8 XY
Polomer otáčania 370o
Typy podporných nôh FD/A
Maximálne zaťaženie 3000 kg
Váha hydraulickej ruky 322 kg
Váha prívesu 344 kg


Náves T30 + ruka Country 470:
Sila traktora 20 - 40 HP      
Dľžka hydraulického ramena 4,7 m
Zdvíhacia sila na 4,7 m 370 kg
Zdvíhacia sila na 3,5 m 550 kg
Otočné valce 4
Drapák 0,12 m2
Pracovný tlak 175 bar
Hydraulický rozvádzač 6/8 XY
Polomer otáčania 370o
Typy podporných nôh FD/A
Maximálne zaťaženie hydraulickej ruky 24 kNm
Maximálne zaťaženie 3000 kg
Váha hydraulickej ruky 344 kg
Váha prívesu 334 kg


Náves T50 + ruka Country 480:
Sila traktora 35 - 60 HP      
Dľžka hydraulického ramena 4,7 m
Zdvíhacia sila na 4,7 m 370 kg
Zdvíhacia sila na 3,5 m 550 kg
Otočné valce 4
Drapák 0,12 m2
Pracovný tlak 175 bar
Hydraulický rozvádzač 6/8 XY
Polomer otáčania 370o
Typy podporných nôh FD/A
Maximálne zaťaženie hydraulickej ruky 24 kNm
Maximálne zaťaženie 5000 kg
Váha hydraulickej ruky 373 kg
Váha prívesu 520 kg


Náves T50 + ruka Country 390:
Sila traktora 35 - 60 HP      
Dľžka hydraulického ramena 3,9 m
Zdvíhacia sila na 3,9 m 510 kg
Zdvíhacia sila na 2 m 670 kg
Otočné valce 4
Drapák 0,12 m2
Pracovný tlak 175 bar
Hydraulický rozvádzač 6/8 XY
Polomer otáčania 370o
Typy podporných nôh FD/A
Maximálne zaťaženie hydraulickej ruky 24 kNm
Maximálne zaťaženie 5000 kg
Váha hydraulickej ruky 345 kg
Váha prívesu 520 kg